AnhB. T. V. (2018). Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/446