HàoN. T., & ThảoV. T. P. (2018). Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/444