Văn ChủN. (2020). Đánh giá đặc điểm giải phẫu bệnh theo nhóm phân tử ung thư vú có thụ thể nội tiết âm tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(3). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/432