KhoaB. T., BìnhN. T., LựL. H., TùngN. Đăng, & Khôi T. V. (2018). Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/423