NgầnN. H., LậpH. K., SinhN. P., TuấnT. V., TuấnN. M., & HàT. M. (2018). Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/422