TâmH. T. X., VânB. T., & ÁnhT. N. (2018). Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến: Một nghiên cứu so sánh. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/402