Xuân ThủyT., TrườngL. V., TuyểnN. T., & LinhN. H. (2020). Nghiên cứu đặc điểm hình thái phình mạch máu não và đánh giá kết quả ngắn hạn can thiệp đặt stent chuyển hướng dòng chảy điều trị phình mạch máu não. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(1). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/4