VinhN. T. L., HiềnP. T., & HươngL. T. M. (2018). Xác định một số nguyên nhân gây dị ứng thức ăn ở trẻ em. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/398