HàoN. T., & HoàngN. V. (2018). Yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân vảy nến. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/396