TâmH. T. X., VânB. T., & ÁnhT. N. (2018). Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hóa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/390