HùngN. X., & PhươngN. T. (2018). Kết quả điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(3). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/385