Văn SơnT., Đăng MạnhN., Thanh Quyên Đào, Thị Kim Phương N., & Hữu SongL. (2020). Giá trị của kiểu gen trong xác định Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/359