Tiến QuangN., & Quốc HoànC. (2020). Đánh giá kết quả của miệng nối bên tận sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/356