Trường GiangN., & Trung KiênN. (2020). Rối loạn đông máu và mối liên quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/354