Hoàng ĐứcN., Quang NamT., Mạnh HùngL., Văn HuyN., & Văn AnP. (2020). Chẩn đoán và điều trị u hạch thần kinh tuyến thượng thận. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/352