Ngọc QuangP. M., & Minh ThắngD. (2020). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị-thực quản. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/332