ĐôngP. N., NgaD. M., CungL. X., & NgânN. Đình. (2018). Vai trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng trong chẩn đoán và điều trị viêm loét giác mạc. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(3). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/323