HươngN. T. K., & DoanhL. H. (2020). Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến trẻ em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(6), 39-45. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/303