HưngN. V., Tuấn Đào T., Anh Đoàn H., ViệtN. T., TrọngN. T., & ThanhH. C. (2023). Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi các khối u, nang lành tính vùng hạ họng thanh quản bằng Coblator II. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 19(2). https://doi.org/10.52389/ydls.v19i2.2191