HuânN. T., TuyếtH. T., & HaiN. V. B. (2024). Trầm cảm ở bệnh nhân cao tuổi nội trú có bệnh tim mạch: Tỷ lệ và yếu tố liên quan. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 19(1). https://doi.org/10.52389/ydls.v19i1.2110