TrungN. Đình, TâmN. C., CườngN. T., NamH., KhánhL. N., HuyềnD. T., NgaD. T., HuânL. X., LanT. T., & DungN. T. T. (2024). Giá trị tiên lượng tử vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng trong đa chấn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 19(1). https://doi.org/10.52389/ydls.v19i1.2105