HoàiN. T., BàngM. H., & TrungN. T. (2020). Đối chiếu hình ảnh nội soi với kết quả mô bệnh học của polyp đại trực tràng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(3). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/161