MinhH. Đức, BìnhN. V., Quý T. V., TúP. V., Việt P. K., & TuấnT. Q. (2019). Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi san hô bán phần. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(6). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/108