PhúcP. H., Kham T. Q., & HàL. T. T. (2019). Đánh giá kiến thức và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(6). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/106