(1)
Việt Đào Q.; BìnhN. T.; NgaN. T. P. Nghiên cứu nồng độ Osteocalcin Và Beta-Crosslap huyết Thanh ở đối tượng thừa cân béo Phì. YDLS 2019, 14.