(1)
TrungN. Đình; TốtN. H.; ThạchN. C.; HinhQ. X.; AnhT. D. Giá trị của Cystatin C Trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp Sau phẫu thuật Tim. YDLS 2019, 14.