(1)
Thảo Đinh T.; ThạchN. C. Khảo sát nồng độ Haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn Giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. YDLS 2019, 14.