(1)
ThụV. Đức; Bích N. N.; Tuấn N. A. Kết Quả sớm phẫu thuật nội Soi kết hợp nội Soi đường mật Và tán sỏi điện thủy lực điều trị sỏi đường mật chính. YDLS 2019, 14.