(1)
TrungN. Đình; TốtN. H.; NhậtN. Đức; NgaD. T.; AnhT. D. Đánh Giá Giá trị một số Thang điểm dự báo tổn thương thận cấp Sau phẫu thuật Tim. YDLS 2019, 14.