(1)
ThànhB. Đức; SơnN. H.; HùngP. N.; Quý N. T. Nghiên cứu Vai Trò của NT-ProBNP huyết Thanh Trong chẩn đoán Suy Tim cấp Sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. YDLS 2019, 14.