(1)
Quỳnh T. T. N.; SỹB. T. Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 Trên bệnh nhân Ung Thư biểu Mô tuyến đại trực tràng Giai đoạn Di căn Xa. YDLS 2019, 14.