(1)
Quỳnh T. T. N.; SỹB. T. Tìm hiểu mối Liên Quan giữa bệnh Lý Gan với truyền máu ở bệnh nhân Thalassemia tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An. YDLS 2019, 14.