(1)
Khải Đào N.; KhiênV. V.; Hồ P. T. T. Nhận xét đặc điểm kỹ thuật, tính an toàn Và một số yếu tố Liên Quan của phương pháp kẹp Clip đơn thuần Và kẹp Clip kết hợp Tiêm Adrenalin 1/10.000 Qua nội Soi điều trị chảy máu Tiêu hóa Do loét Dạ dày Tá tràng. YDLS 2019, 14.