(1)
Đông Đỗ V.; ThấuN. S.; SángV. V. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và tính kháng kháng Sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết Do Staphylococcus Aureus điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2016 đến năm 2018. YDLS 2019, 14.