(1)
TrungN. T. T.; Hà L. N.; GiangP. T. Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng Xạ hình GSPECT ở bệnh nhân Sau nhồi máu Cơ Tim . YDLS 2019, 14.