(1)
Quyên Đào T.; TrungN. T.; SỹB. T.; TrangT. T. H.; Giang Đào P.; HiềnT. T. T.; TĩnhN. T.; HàT. T.; HàN. V.; AnhT. Đức; HườngH. T.; HoànP. Q. Xây dựng Quy trình Realtime RT-PCR phát hiện Zika Và Chikungunya. YDLS 2021, 16.