(1)
Tuấn Nghĩa Đặng; Văn NamN.; Anh HảiV.; Việt AnhL.; Thanh BìnhT.; Công Hiếu Đặng; Xuân BộT. Tổn thương động mạch Vú Trong Sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp. YDLS 2020, 15.