(1)
LongN. H.; HằngP. L. Đánh Giá kiến thức về bệnh Tan máu bẩm Sinh Trên Thanh Niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017. YDLS 2019, 14.