(1)
Quang TrườngN.; Minh LýN.; Xuân HùngT.; Văn Khải Đàm; Việt HàN.; Hữu HiệpN. Đánh Giá tác dụng giảm đau Sau phẫu thuật của gây Tê thần Kinh hông to dưới hướng dẫn Siêu âm. YDLS 2020, 15.