(1)
Hằng Đào V.; ThànhN. P. T. Kết Quả đo điện Thế Niêm mạc thực quản ở bệnh nhân Có Viêm thực quản trào ngược Trên nội Soi. YDLS 2021, 16, 1-6.