(1)
HàoN. T.; TuấnT. L. A.; NhiP. T. U.; NgọcL. T. M. So sánh hiệu Quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt Nitơ lỏng kết hợp bôi Dung dịch Castellani so với kết hợp bôi Eosin 2% vào đáy tổn thương. YDLS 2021, 16.