(1)
ThắngV. Đức; GiangN. T.; TrungN. N.; NamN. V.; HanhL. B.; HiềnT. T.; KiênN. T. Kết Quả Xa Ung Thư nhầy Nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp. YDLS 2019, 14.