(1)
LợiL. V.; DươngT. T.; KhôiL. N. Kết Quả phẫu thuật nội Soi điều trị sỏi đường mật chính Có sử dụng nội Soi đường mật Và ống nối mật - Da. YDLS 2020, 15, 74-80.