(1)
HướngN. V.; PhiL. T. Nghiên cứu mối Liên Quan của thuốc kháng động Kinh Phenobarbital đến Sa Sút Trí tuệ Trên bệnh nhân động Kinh cơn lớn Vô căn người trưởng thành . YDLS 2019, 14, 11-16.