(1)
TháiN. V.; KỳT. D.; HùngT. X.; Thị Ánh TuyếtT.; Giang Đinh T.; Phương LiênN. T.; QuýnhN. X.; Huyền TrangN. T.; TrangH. M.; ThanhT. văn; Ngà Đinh T.; Tiến Đào Đức; ThịnhN. T. Kết Quả điều trị Ung Thư biểu Mô Tế bào Gan không còn chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp tắc mạch Xạ trị với hạt Vi cầu gắn Yttrium-90. YDLS 2019, 14.