(1)
LươngH. V.; NhungN. V.; KhánhL. Nghiên cứu Giá trị cắt lớp Vi tính ngực Trong chẩn đoán nốt đơn độc ở phổi Có đường kính lớn hơn 8mm. YDLS 2020, 15.