(1)
YênN. T.; DũngT. Q.; Lân Đặng H. So sánh hiệu Quả lâm sàng Và dùng thuốc giảm đau sớm Sau phẫu thuật lấy đĩa đệm thắt lưng: Phẫu thuật mở lấy đĩa đệm dưới màng xương Và Vi phẫu thuật lấy đĩa đệm Qua tách Cơ. YDLS 2020, 15.