(1)
Đình DũngN.; Phương ĐôngN. Nhận xét Giá trị NT-ProBNP Trong chẩn đoán Nguyên nhân Hạ Natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não. YDLS 2019, 14.