(1)
TúT. N. Ánh; HàoN. T.; Em Đặng V. Nghiên cứu Thay đổi nồng độ IL-17A Và Hs-CRP huyết Thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng Secukinumab. YDLS 2020, 15.