(1)
Ngọc KhánhN.; Quang HuyD. Đánh Giá tình trạng Dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh Gan Do rượu. YDLS 2019, 14.